Будь ласка, переверніть
пристрій вертикально
Кредитний ліміт за Карткою з кешбеком
Умови

01

Вам від 21 до 65 років

02

Ви — співробітник підприємства, з яким Банк Восток уклав договір обслуговування зарплатних проєктів та отримуєте заробітну плату на картки Банку або маєте депозит від 10 000 грн або інші регулярні зарахування
Істотні характеристики кредиту
 • Кредитний ліміт
  до 100 000 грн
 • Пільговий період
  до 62 днів
 • Процентна ставка у пільговий період
  0,00001%
 • Реальна процентна ставка
  43,09% річних
 • Мінімальний платіж
  5% від заборгованості, не менше 100 грн
 • Процентна ставка на кредитний ліміт
  3% на місяць/36% річних
 • Максимальний строк
  12 місяців з можливістю пролонгації

Нарахування процентів на прострочену заборгованість за кредитом здійснюється щоденно або щомісячно, процентна ставка та порядок нарахування визначається умовами укладеного сторонами договору/тарифами. Сплата таких процентів здійснюється шляхом внесення грошових коштів на поточний рахунок Клієнта, згідно з умовами укладеного сторонами договору.

Кредитний калькулятор
Це приблизний розрахунок, носить інформаційний характер, точну суму дізнавайтесь у Банку
Корисна інформація
Правила надання банківських продуктів та послуг фізичним особам в ПАТ «БАНК ВОСТОК» з 01.01.2024 ZIP Архів  правил надання банківських продуктів та послуг фізичним особам у ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Правила надання платіжних послуг (касові операції) у ПАТ «БАНК ВОСТОК» з 01.01.2024 ZIP Архів правил надання платіжних послуг (касові операції) в ПАТ «БАНК ВОСТОК»
Витяг з Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних Повідомлення про обробку персональних даних
Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його персональних даних до бази персональних даних ZIP Шаблони заяв-договорів
Персональні дані третіх осіб за договорами споживчого кредитування Пам'ятка для безпечного використання Вашої платіжної картки
Як відмовитись від договору.  Можливість, умови та спосіб дострокового розірвання договору

Попередження!

Якщо Ви прострочили сплату процентів за користування кредитом або платіж за сам кредит, Банк має право вимагати відшкодування завданих збитків у вигляді неустойки (штраф/пеня).

Згідно чинного законодавства України y разі прострочення споживачем у період з 1 березня 2020 року до припинення зобов’язань за договором про споживчий кредит, укладеним до тридцятого дня включно з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг"*, у тому числі того, строк дії якого продовжено після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг", споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. У тому числі, але не виключно, споживач у разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, передбачених договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з інших причин, ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період, зазначений у цьому пункті. Hеустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані за період, зазначений у цьому пункті, за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) зобов’язань за таким договором, підлягають списанню Банком-кредитодавцем.

*Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг"набрав чинності 24 грудня 2023 року

Банк має право  у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання.Банк має право унести інформацію до кредитного бюро / Кредитного реєстру Національного банку України; невиконання клієнтом обов’язків за договором споживчого кредитування спричиняє формуванню негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

Банк не вимагає від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Внесення банком  змін до договору здійснюється лише за згодою з клієнтом (стороною договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

Збільшення фіксованої процентної ставки за договором  не може здійснюватись без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів, що можуть бути направлені йому каналами дистанційного електронного обслуговування в майбутньому.

Анкета-Заява про відмову від отримання рекламних матеріалів розміщена за посиланням у розділі «Інше».

×
Ми використовуємо файли cookie. Натискаючи «Ок», Ви погоджуєтесь з Політикою конфіденційності, а також на розміщення або використання всіх файлів cookie