Будь ласка, переверніть
пристрій вертикально
Інформація для оприлюднення
Ліцензії, структура власності, статут, інше

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

  • Статут        Дата оприлюднення 23.06.2017

2016

2015

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів
Особлива інформація про емітента (до 31.12.2023 р.)
Річна звітність емітента цінних паперів (до 2022 р. включно)
Квартальна звітність емітента цінних паперів (до 2023 р. включно)
Інформація про показники діяльності Банку