Please turn over
device vertically
Зміни в правилах обслуговування
19.03.2024

З 25.03.2024 року діє нова редакція «Правил комплексного банківського обслуговування юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, в ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Зміни, внесені до Правил:

  • Умови Правил приведені у відповідність до норм Постанови Правління Національного банку України від 20 грудня 2023 року № 172 «Про затвердження Положення про використання електронного підпису та електронної печатки»;
  • Пункт 1.11.3. підрозділу 1.11 «КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ» доповнено умовою про надання Клієнтом дозволу Банку розкривати інформацію про Клієнта, яка згідно із законодавством України становить банківську таємницю, будь-яким страховим компаніям – у разі використання відповідною страховою компанією інструменту покладання для отримання від Банку інформації щодо належної перевірки Клієнта, який має намір укласти зі страховою компанією договір страхування.
  • Правила доповнено умовами про порядок відкриття та закриття окремого поточного рахунку для прийняття приватним нотаріусом в депозит грошових сум, та визначено особливості його обслуговування (Підрозділ 2.2.1. ВІДКРИТТЯ ОКРЕМОГО ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ПРИВАТНОМУ НОТАРІУСУ. ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАКРИТТЯ).
  • В Розділі 9 «НАДАННЯ ГАРАНТІЙ (ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЇ)» конкретизовані діючі умови Договору про надання гарантії:

Пункт 9.3.8.доповнено абзацем наступного змісту:
«Належність заборгованості Принципала до строкової та простроченої визначається Банком самостійно на підставі Договору та чинного законодавства. Банк має право змінювати порядок погашення заборгованості за Договором і спрямовувати кошти, отримані від Принципала (його поручителів/гарантів/заставодавців/третіх осіб) або від реалізації предмета застави/іпотеки/ довірчої власності на виконання зобов’язань Принципала за Договором без дотримання визначеного цим пунктом порядку».

Підпункт 9.4.3.6. доповнено наступними положеннями:
«- наявність судового спору між Принципалом та Бенефіціаром за Основним договором: визнання недійсним/неукладеним/розірвання Основного договору або стягнення заборгованості з Принципала/ спору про виконання зобов’язань за Основним договором;
- Принципала включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, або до Принципала застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»
- за наявності підстав, за яких Банк зобов’язаний відмовитися від підтримання ділових відносин, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття поточного рахунку Принципала, а також за наявності підстав для відмови Принципалу у наданні фінансових послуг або для відмови в подальшому наданні послуг, чи відмови від проведення фінансової операції Принципала, або у разі замороження Банком активів Принципала або зупинення фінансових операцій Принципала згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» або Податкового кодексу України».

 

Нові правила знаходяться тут

 

×
We use cookies. By pressing «Ok» You agree with our Privacy Policy and also to location or use of all cookie files